forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  ansøgningsforløb
støtteformål
prioriterede områder
hvad støttes ikke
vejl. til projektbeskrivelse
ansøgningsfrister
vejledning til ansøgning
bevilling
regnskab
 

Hvad støttes ikke

 

Helsefonden yder ikke støtte til:

·         rent erhvervsmæssige- og kommercielle formål, institutionsmæssig drift, 
  forøgelse af driftskapital

·         formål, der kan finansieres via eksisterende lovgivning eller er en offentlig
        forpligtelse

·         efter- og videreuddannelse, projekter på masterniveau, eks. master of public  health el. MPH-projekter

·         studieafgifter

·         deltagelse i kongresser, studierejser, udlandsophold o.lign.

·         rent medicinske behandlingsforsøg, grundforskning, laboratorieudstyr

·         elevatorer, lifte, handicaptoiletter, teleslynger, sansehaver o.lign.

·         afholdelse af kongresser, teaterforestillinger, koncerter o. lign.

·         film, bøger og hjemmesider, web-portaler o.lign

·         almindeligt inventar, møbler, kunst, træningsudstyr o.lign.

·         forskningsansøgninger under 50.000 kr.

·         øvrige ansøgninger under 25.000 kr.

·         enkeltpersoner, der søger om privat hjælp

·         enkeltpersoner uden tilknytning til institution, organisation eller andet fagligt miljø
 
  • Helsefonden støtter kun dansk baserede projekter og forskning
  

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018