forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  ansøgningsforløb
støtteformål
prioriterede områder
hvad støttes ikke
vejl. til projektbeskrivelse
ansøgningsfrister
vejledning til ansøgning
bevilling
regnskab
 
Prioriterede områder
 
Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan desuden selv tage velbegrundede initiativer indenfor området med henblik på at støtte borgere med særlige fysiske, psykiske eller socialt vanskelige livsvilkår.
 
Målet er at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet og sundhed for den enkelte borger.

Der er ingen særligt prioriterede områder og der vil kunne søges indenfor fondens fundats i to kategorier: Øvrige projekter og Forskning.

 

Det vægtes, at projektansøgningerne indeholder nyhedsværdi, relevans og anvendelighed indenfor det sociale og sundhedsmæssige område, samt har et implementeringspotentiale.

 

 

  


 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018