forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  ansøgningsforløb
støtteformål
prioriterede områder
hvad støttes ikke
vejl. til projektbeskrivelse
ansøgningsfrister
vejledning til ansøgning
bevilling
regnskab
 
Støtteformål
 
Helsefonden modtager ansøgninger indenfor 2 kategorier:
  • Forskningsansøgninger
  • Øvrige ansøgninger
 
Forskningsansøgninger omhandler
Forskning indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden støtter fortrinsvis forskning, der ligger i krydsfeltet mellem sundhed og samfund. Det er således ønskeligt, at projektet også har et samfundsvidenskabeligt, samfundsøkonomisk eller sundhedsøkonomisk aspekt.
Ansøgninger under 50.000 kr. behandles ikke.
Forskningsansøgningerne vurderes af repræsentanter udpeget af Forskningsrådet.
 
Vi støtter primært lønudgifter bl.a. i forbindelse med Ph.d. projekter, dog ikke studieafgift. Det er muligt at søge støtte til overhead. Der vil maximalt kunne ydes 20%. Bevilling af overhead vil bero på en konkret vurdering af de samlede administrationsomkostninger.
 
Øvrige ansøgninger omhandler
Udviklingsprojekter, oplysning og formidling samt konkrete foranstaltninger.
Der ydes dog ikke støtte til medicinske forsøg.
 
Helsefonden kan give bevillinger til at gennemføre nyskabende initiativer. Eksterne konsulenter benyttes til vurdering af ansøgningerne.
  
Det er en betingelse for opnåelse af støtte, at projektet har en nyhedsværdi og udvikler ny viden indenfor sit område.
  
Såvel offentlige som private institutioner, foreninger eller organisationer kan søge om støtte.
For at ansøge udfyldes fondens ansøgningsskema.
 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018