forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  ansøgningsforløb
støtteformål
prioriterede områder
hvad støttes ikke
vejl. til projektbeskrivelse
ansøgningsfrister
vejledning til ansøgning
bevilling
regnskab
 
Ansøgningsforløb
 
Før indsendelse af ansøgning
Læs vejledningen igennem og udfyld ansøgningsskemaet. Ansøgningen printes, underskrives, bilag vedlægges og hele materialet sendes med posten til Helsefonden.
Underskriften kan med fordel skrives i Ansøgerfeltet på forsiden af den printede ansøgning.
 
Efter Helsefondens modtagelse af ansøgningen
Sekretariatet påbegynder først sagsbehandling af ansøgningen, når den både er modtaget med almindelig post og via ansøgningsskema på hjemmesiden. Den elektroniske ansøgning som afsluttes via hjemmesiden, er således ikke tilstrækkelig og ansøgningen betragtes ikke som modtaget førend alle dokumenter er modtaget.
 
Alle ansøgere modtager en kvitteringsmail når ansøgningsskemaet er afsendt. Såfremt ansøgningen ligger udenfor Helsefondens fundats modtager ansøger et afslag i løbet af 2 uger efter modtagelse. 

Ansøgninger der indstilles til videre behandling vil modtage mail med oplysninger om ansøgningsnummer samt dato for videre behandling af ansøgning. 

Har man ikke hørt fra Helsefonden 14 dage efter ansøgningsfrist, er man velkommen til at kontakte fonden.
 
Fagpersoner vurderer ansøgningen, og indstiller den til beslutning i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer afgørelse, hvorefter svar fremsendes hurtigst muligt - se iøvrigt afsnittet om ansøgningsfrister.

Typer af ansøgninger 
Fonden behandler 2 typer af ansøgninger; Øvrige ansøgninger og Forskningsansøgninger. Se mere under Støtteformål 
 
Øvrige ansøgninger behandles 2-3 gange årligt. Det tilstræbes, at behandlingstiden højst er 3 måneder.

Forskningsansøgninger behandles én gang årligt i januar måned, og der kan forventes svar i maj måned.
 
 
Spørgsmål vedr. ansøgningsskemaet kan rettes til info@helsefonden.dk eller på tlf: 33 93 40 77
 
 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018