forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
  ansøgningsforløb
støtteformål
prioriterede områder
hvad støttes ikke
vejl. til projektbeskrivelse
ansøgningsfrister
vejledning til ansøgning
bevilling
regnskab
 
Bevilling
 
Anvendelse af bevillingen
Bevillingen skal anvendes til det formål eller de poster, der er anført i bevillingsskrivelsen og indenfor den tidsperiode, der er angivet.
Ændringer i projektet af formål, aktivitet, tidsplan, budget, finansiering, periode eller andet kræver skriftlig og begrundet henvendelse til fonden, og må ikke iværksættes uden fondens forudgående samtykke.
 
Udbetaling
Det bevilgede beløb vil blive anvist efter skriftlig anmodning. Udbetaling sker via bank, hvorfor man bedes opgive kontonummer og CVR nummer. Der bevilges ikke støtte til privatpersoner.
 
Er bevillingen givet til flere år, vil udbetalingen typisk opdeles i 2-3 rater, fordelt over projektperioden.
 
 

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2018