forside   om fonden   bestyrelsen   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
   
Helsefonden
Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.
Helsefonden blev oprettet i 1973 under navnet Sygekassernes Helsefond, da de statsanerkendte sygekasser blev nedlagt og afløst af den offentlige sygesikring. Midlerne fra sygekasserne indgik i fonden. Det er afkastet af denne formue, der hvert år uddeles indenfor det sociale og det sundhedsmæssige område i Danmark.
  

Hjem til Alle Alliancen

Helsefonden har indgået et samarbejde med en række parter for at nedbringe antallet af unge hjemløse. Denne udfordring løses bedst i samarbejde mellem forskellige parter på feltet, der kan komplementere hinandens viden, handling og midler. Læs mere her


Nyt undervisningsmateriale om brugerindflydelse til pædagoguddannelsen

Indflydelse på hvad, for hvem og hvorfor? Hvad siger loven om brugerindflydelse og selvbestemmelse? Hvordan arbejder man med brugerindflydelse i sociale bo- og dagtilbud? Nyt undervisningsmateriale til pædagoguddannelsen sætter fokus på brugerindflydelse for socialt udsatte og sårbare mennesker. Helsefonden har støttet projektet og materialet kan hentes på brugerindflydelse.dk


Helsefonden støtter ny metode til at bryde den sociale arv
Helsefondens bestyrelse har valgt at indgå et samarbejde med Helsingør Kommune og Lejre Kommune om at bryde den negative sociale arv. Sammen med Socialt Udviklingscenter SUS afprøver de to kommuner en ny arbejdsmetode, collective impact, hvor offentlige, private og frivillige sætter fælles mål og går sammen om at løse et specifikt socialt problem. Læs mere herStorbylandsbyen er nu en realitet
Helsefonden har bidraget til at realisere Storbylandsbyen, nord for Aarhus. Det er et boligområde, hvor beboerne udgør en blanding af tidligere hjemløse, socialt udsatte og 'almindelige' borgere, der indgår i et fælleskab, hvor mennesker med forskellige ressourcer kan skabe rammen om et socialt bæredygtigt miljø og fremme social inklusion. Projektet er realiseret i et samarbejde mellem Østjysk Bolig, Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter. Læs mere her


Pilates for krigsveteraner
Helsefonden har sammen med bl.a. Bevica Fonden og Soldaterlegatet støttet et udviklingsprojekt, der skal udvikle og dokumentere effekten af pilatestræning for fysisk såvel som psykisk traumatiserede soldater og civile. Læs mere her

Ansøgningsfrister
Ansøgningsfrister kan ses her

Ansøgninger
Der kan søges indenfor fondens fundats til såvel forskning som øvrige projekter.

Det vægtes, at projekterne indeholder nyhedsværdi, relevans og anvendelighed indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

I 2016 er der en forventning om at bevilge støtte til projekter for i alt
20 mio. kr.

Ansøgninger skal sendes til Helsefonden
Helsefonden
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5,
1571 København V

Kontorets åbningstid er dagligt fra kl. 9.00 - kl. 15.00.
  


 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2016