forside   om fonden   nyheder & arkiv   ansøgning   bevillinger   projekter   tal & fakta  
 
   
Helsefonden
Helsefondens formål er at støtte forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.
 
Helsefonden blev oprettet i 1973 under navnet Sygekassernes Helsefond, da de statsanerkendte sygekasser blev nedlagt og afløst af den offentlige sygesikring. Midlerne fra sygekasserne indgik i fonden. Det er afkastet af denne formue, der hvert år uddeles indenfor det sociale og det sundhedsmæssige område i Danmark.
 
Ansøgningsfrister
Vi har fået et nyt online ansøgningsskema pr. 1. september. Se mere under menupunktet ansøgning.  
 
Ansøgningsfrister kan ses her 

Pilates for krigsveteraner
Helsefonden har sammen med bl.a. Bevica Fonden og Soldaterlegatet støttet et udviklingsprojekt, der skal udvikle og dokumentere effekten af pilatestræning for fysisk såvel som psykisk traumatiserede soldater og civile. Læs mere her 


Helsefonden står bag Den Danske Rehabiliteringspris 2014
10 året for udgivelsen ”Hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark” blev fejret med Den Danske Rehabiliteringspris 2014 til en af hovedforfatterne – faglig konsulent Lilly Jensen, Socialstyrelsen. Prisen blev overrakt på den årlige nationale rehabiliteringskonference på Hotel Nyborg Strand. 


Ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer i Helsefonden
Helsefonden har fået ny formand, medlem af Folketinget, Anne-Mette Winther Christiansen, udpeget af Folketinget.
Helsefonden har endvidere fået følgende nye bestyrelsesmedlemmer.
H.P.Geil, borgmester i Haderslev, udpeget af Kommunernes Landsforening.
Danske Regioner har udpeget regionsrådsmedlem Finn Rudaizky som bestyrelsesmedlem af Helsefondens bestyrelse.
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har udpeget direktør Nina Eg Hansen som bestyrelsesmedlem.


Storbylandsbyen er nu en realitet
Helsefonden har bidraget til at realisere Storbylandsbyen, nord for Aarhus. Det er et boligområdet, hvor beboerne er en blanding af tidligere hjemløse, socialt udsatte og 'almindelige' borgere, der indgår i et fælleskab, hvor mennesker med forskellige ressourcer kan skabe rammen om et socialt bæredygtigt miljø og fremme social inklusion. Projektet er et samarbejde mellem Østjysk Bolig, Aarhus Kommune og Socialt Udviklingscenter. Læs mere her Ansøgninger
Der kan søges indenfor fondens fundats til såvel forskning som øvrige projekter. 
 

Det vægtes, at projekterne indeholder nyhedsværdi, relevans og anvendelighed indenfor det sociale og sundhedsmæssige område.

 

I 2014 er der afsat 20 mio. kr. til bevillinger, heraf 13 mio. kr. til forskningsprojekter.
 
Ansøgninger skal sendes til Helsefonden
 
Helsefonden
Fondenes Hus
Otto Mønsteds Gade 5,
1571 København V
 
Kontorets åbningstid er dagligt fra kl. 9.00 - kl. 15.00.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Helsefonden, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, Danmark
Telefon: +45 33 93 40 77,   info@helsefonden.dk,   Copyright © 2015